เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี (ภดส.6)
💵โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง💵
🔥ภายใน สิงหาคม 2563 เท่านั้น🔥
.
🚫เสียภาษีช้า // เกินกำหนด⛔
⛔เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน🚫
.
วิธีการชำระภาษี
- ชำระ ณ ห้องกองคลัง เทศบาลตำบลบางปลาม้า
- ชำระโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี ชื่อบัญชีเทศบาลตำบลบางปลาม้า
เลขที่บัญชี 710-1-56510-7
ชำระแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ผ่าน Line ID : chanikbt หรือ โทร 084-8002823
.
หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
🏢กองคลัง เทศบาลตำบลบางปลาม้า
☎0-3558-8706 ต่อ 103
📱084-8002823

12531250779844

นายกเทศมนตรี