เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาสัมพันธ์มวลชนประจำปี 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านนายยกพร้อมท่านรองร่วมสรงน้ำพระที่วัดบ้านหมี่  

อ่านเพิ่มเติม...

13 เม.ย. 62 ท่านนายกและรองปุ๋ย ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดกกม่วง

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลบางปลาม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562  

อ่านเพิ่มเติม...