เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ช่างเข้ามาติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ที่ศูนย์เด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบเบื้องต้นการฝังถังน้ำมันเป็นไปตามรูปแบบมาตราฐาน ห่างจากขอบถนนประมาณสี่เมตร

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบางปลาม้าเตรียมความพร้อมสถานที่ปิดประกาศของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่1ทุกชุมชนพร้อมแล้วค่ะ ชุมชนตลาดเก้าห้องบริเวณศาลาที่พักนักท่องเที่ยวชุมชนตลาดเก้าห้องบริเวณศาลาที่พักนักท่องเที่ยว , ชุมชนบ้านหมี่บริเวณห้องสมุดวัดบ้านหมี่ , ชุมชนบ้านกกม่วงบริเวณห้องสมุดชุมชนกกม่วง , ชุมชนบ้่านทุ่งเจริญ​  ท้ายคลองบริเวณศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศยื่นแบบและการชำระภาษีของเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมฝังถังขยะเปียกในเขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...