เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ท่านปลัดวินิจฉัย  วิชัยยันต์  สัมภาษณ์ในรายการ line กนก ทางช่อง 22 พาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล และคุณเฟรม พิธีกร เที่ยวชมตลาดเก้าห้อง

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านปลัดวินิจฉัย  วิชัยยันต์  สัมภาษณ์ในรายการ line กนก ทางช่อง 22 พาคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล และคุณเฟรม พิธีกร เที่ยวชมตลาดเก้าห้อง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินรนรนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ประจำปีพุทธศักราช 2562 ( 12 สิงหาคม 2562) เทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลบางปลาม้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในปีนี้วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 คุณแม่สายบัว ชาวเชียงขวาง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นแห่งชาติระดับตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...