เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ข่าวกิจกรรม -

        ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี2562. ณ โรงแรมเลิศธานี

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       ประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผุ้บริหารท้องถิ่นและการสรรหาผุ้แทน อปท.ที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ. ห้องประชุม กกต.  จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบางปลาม้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า และท่านปลัดวินิจฉัย วิชัยยันต์ ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้าประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...

ปลัดเทศบาลตำบลบางปลาม้า ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อชีวิตสดใสวันผู้สูงอายุ”เพื่อนช่วยเพื่อน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า โดยขอความร่วมมือผู้สูงอายุนำขยะที่สามารถขายได้มามอบให้กับเทศบาลในวันรับเงินเบี้ยยังชีพของทุกเดือน

อ่านเพิ่มเติม...

🎅🏻merry christmas and new year🎉
มีซานต้า และ ซานตี้ มาแจกขนมและของเล่นด้วยนะคะ 😁❤️
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่ขอขอบพระคุณท่านนายกฯอภิชาต ชโลธร ท่านรองนายกฯปทุมมา ชโลธร ท่านประทานสภาดวงใจ ชาวเชียงขวาง พี่ๆสำนักปลัดพี่ๆกองคลังและท่านผู้ปกครองที่นำของขวัญ,รางวัลพิเศษ,ขนมเครื่องดื่มมาร่วมกิจกรรมวันคริสมาสต์และวันแฮปปี้นิวเยียรในวันนี้ ขอบคุณค่ะ🙏❤️
#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหมี่
#เทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...