เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

งานป้องกันฯกำลังดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาในทางสัญจรทางถนนเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร

อ่านเพิ่มเติม...

ซ้อมแผนงานป้องกันสมมติที่เกิดเหตุหัวจ่ายที่ 6,4และปฎิบัติงานล้างท่อโรงขนมเปี๊ยะ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ซ้อมแผนงานป้องกันสมมติที่เกิดเหตุหัวจ่ายที่ 6,4และปฎิบัติงานล้างท่อโรงขนมเปี๊ยะ

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ 3 มิ.ย.62 สภาเด็กฯ ทต.บางปลาม้า  จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน"ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่เสพ ไม่ดื่ม" ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.

อ่านเพิ่มเติม...