เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่27 มีนาคม 2563 นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า พร้อมด้วยปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งจุดบริการ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตา ซึ่งได้ตรวจคัดกรองไปแล้วเมื่อวันที่ 4-5มีนาคม 2563 นั้น กองสาธารณสุขฯกำหนดให้มารับแว่นสายตา ในวัน27 มีนาคม2563 โดยช่วงเช้าเป็นพี่น้องประชาชน หมู่ที่2 และช่วงบ่าย หมู่ที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่26 มีนาคม 2563 กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลบางปลาม้า จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำเจลล้างมือสู้กับโรคโควิด19 สร้างรายได้ช่วงสินค้าขาดแคลน รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 25 มีนาคม 2563 ท่าน อภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า นำทีมปลัดฯ วินิจฉัย และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดเก้าห้อง ร้านค้าชุมชน เพราะป้องกันโรคcovid19

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรี ตำบลบางปลาม้า ได้มอบให้ปลัดเทศบาลฯ นำพนักงานกองสาธารณสุขแลัสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในแหล่งชุมชนเขตเทศบาล ตำบลบางปลาม้า เป็นวันที่2 โดยในวันนี้ได้ดำเนินการในชุมชนบ้านหมี่ ชุมชนกกม่วง และชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง  โดยมีท่านวัฒนธรรมอำเภอบางปลาม้า  ได้มาร่วมติดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่25 มีนาคม 2563 กองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลบางปลาม้า จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำเจลล้างมือสู้กับโรคโควิด19 สร้างรายได้ช่วงสินค้าขาดแคลน

อ่านเพิ่มเติม...