เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

รูปภาพงานกิจกรรมร่วมเชียร์กีฬาสันนิบาตเทศบาล วันที่ 21ต.ค.2562

อ่านเพิ่มเติม...

วันนี้ 18ตุลาคม 2562 เวลา 13.00น.
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานต้อนรับผ้าป่าพระราชทานและคณะผ้าป่าไทยพวน จาก สปป.ลาว ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณนายหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเชียร์กีฬาสันนิบาตเทศบาล ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นายอภิชาต ชโลธร นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้านำข้าราชการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ณ หอประชุม อำเภอบางปลาม้า

อ่านเพิ่มเติม...