เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

logo120x120

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาม้า
99 หมู่ 2 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า หมายเลข 08-9919-5931
โทรศัพท์:
035-588706
โทรสาร:
035-588706
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
เบอร์แจ้งเหตุไฟไหม้ 035-588700
http://bangplama-sp.go.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041429867040
แผนที่สำนักงาน