เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี
รูป
ติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลาม้า 99 หมู่ 2 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
E-Mail : bangplama99@gmail.com
สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาม้า หมายเลข 08-9919-5931
โทรศัพท์:
035-588706
โทรสาร:
035-588706
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
เบอร์แจ้งเหตุไฟไหม้ 035-588700
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก