เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกถนนบริเวณแยกสะพานเจ๊กรอดถึงสุดแนวเขตเทศบาล กว้าง 3.50 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก