เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

- ข่าวกิจกรรม -

วันนี้ 25 มิถุนายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางปลาม้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีจัด“โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2563
(กิจกรรมทำบาร์บีคิว , กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน)ในวันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ.2563 ณ ศาลาประชุมประชาคมเทศบาลตำบลบางปลาม้า

iconpic