เทศบาลตำบลบางปลาม้า | Bangplama Subdistrict Municipality | วิสัยทัศน์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 7 กุมภาพันธ์ รพ.สต.บางปลาม้า ขอบคุณ ครูเดียร์ที่มาช่วยสอนออกกำลังกายคีตะมวยไทย

 

iconpic